தமிழ் பாரம்பரிய அறக்கட்டளை 2012-ல்  ‘இந்திய ஓவியம் – ஒரு பத்தாயிர வருடப் பயணம்’ (Indian Paintings: A tour of 10,000 years) என்ற உரைவீச்சுத் தொடரை நடத்தியது. 25 முதல் 30 டிசம்பர் 2012 வரை நடந்த  நிகழ்ச்சிகளின் விவரங்கள் கீழே.

2012  தமிழ் பாரம்பரியக் கச்சேரி – அறிவிப்பு

http://www.tamilheritage.in/2012/12/tamil-heritage-kutcheri-25th-30th-dec.html

முதல் மற்றும் இரண்டாவது நாட்கள் நிகழ்ச்சிகள் பற்றி 

http://www.tamilheritage.in/2012/12/pechchu-kutcheri-2012-first-two-days.html

மூன்றாம் நாள்

பேரா.சிவராமகிருஷ்ணன், ஓவியர் சந்துரு உரைகள் :

கட்டுரை: http://www.tamilheritage.in/2012/12/blog-post.html

நான்காம் நாள் :

அஜந்தா ஓவியங்கள்

உரை: பேரா.சுவாமிநாதன்

கட்டுரை : http://www.tamilheritage.in/2012/12/day-4-ajanta-paintings-by-prof.htm

 

 

Advertisements